جستجو در مقالات
مقالات
(آرشیو ماه مهر 1395)
تنظیم دوربین که عکاسان منظره معمولاً به اشتباه انجام می دهند

۶ تنظیم دوربین که عکاسان منظره معمولاً به اشتباه انجام می دهند وقتی بحث عکاسی منظره می شود شما تمام زمان های دنیا را در اختیار دارید، درسته؟ شما کاملا آماده هستید: مکان مورد نظر خود را انتخاب کرده اید، سه پایه خود را در جایش قرار داده اید، تمام تن... ادامه مطلب
نکاتی برای بهبود عمر باطری دوربین دیجیتال

نکاتی برای بهبود عمر باطری دوربین دیجیتال

27 مهر 1395 22:59
ثبت شده توسط: حوری باقری

نکاتی برای بهبود عمر باتری دوربین دیجیتال اینکه دقیق بخواهیم مشخص کنیم دقیقاً عمر یک باتری چقدر هست کار آسانی نیست و این مسئله به تعداد دفعات شارژ باتری بستگی دارد. عمر باتری دوربین تحت تاثیر متغیر های مختلفی مانند تعداد دفعات مصرف، شرایط محیطی که... ادامه مطلب
هنر و زیبایی از نظر مولانا

هنر و زیبایی از نظر مولانا

27 مهر 1395 15:20
ثبت شده توسط: دکتر بتسابه مهدوی

هنر و زیبایی از نظر مولانا دکتر بتسابه مهدوی آنچه امروز به معنای هنر آمده است، هنر به معنی خاص است هنری که با ابداع سر و کار پیدا می کند نه هنر عام، که عرفان و معرفت در زمره ی آن است. اصل و ریشه ی هنر در زبان فارسی به سانسکریت برمی گردد و با... ادامه مطلب
خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

26 مهر 1395 15:37
ثبت شده توسط: الهه رفیع

ذهن انسان اغلب برای خلاقیت به جرقه ای از الهام نیاز دارد وبرای یک هنرمند راه های زیادی جهت شعله ور شدن این جرقه وتبدیل ایده های خام به یک اثر زیبا وجود دارد بعضیمواقع خلاقیت از تجربیات روزمره ما وانتخاب ساده نشات می گیرند مواردی که در جهان دپیرامون ... ادامه مطلب
هدف ادبیات و هنر

هدف ادبیات و هنر

25 مهر 1395 15:53
ثبت شده توسط: دکتر بتسابه مهدوی

هدف ادبيات و هنر دکتر بتسابه مهدوی در مبحث هدف ادبيات در طول تاريخ همواره بحث و جدل و كشمكش جريان داشته بدين لحاظ كه ادبيات نه تنها يك مقوله علمى، تجربى و يا قانون رياضى و حتى فلسفى و منطقى نبوده است كه به موازات گسترش و رشد خود هدف ها و آرما... ادامه مطلب
★★★ آشنایے با عناصــر بصرے در هنرهاے تجسّمے :

★★★ آشنایے با عناصــر بصرے در هنرهاے تجسّمے :

24 مهر 1395 22:58
ثبت شده توسط: سمیرا کامجو

(( ﻧﻘـــﻄﻪ ، ﺧــﻂ ، ﺳﻄــﺢ ، ﺣﺠــﻢ ، ﺑﺎﻓــﺖ ، ﺣﺮﮐــﺖ ، ﺭﻧـــﮓ )) ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺗﺠﺴﻤﯽ ، ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﻭﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ... ادامه مطلب
★★★ مبـانےِ هــنرهاے تجـسمے چیست ؟

★★★ مبـانےِ هــنرهاے تجـسمے چیست ؟

24 مهر 1395 16:34
ثبت شده توسط: سمیرا کامجو

ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺑﺼﺮﯼ ﯾﺎ ﺩﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ، ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ، ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ، ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯﯼ ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ، ﻋﮑﺎﺳﯽ ، ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺧ... ادامه مطلب
★★★روانشــناسےِ شخـصیّت ، از روے نقاشے هاے ناخودآگاه★★★

۱ ‏) ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ: ﻣﺜﻠﺚ، ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺩﯾﮕﺮ، ﻧﻤﺎﺩ ﺫﻫﻨﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ‌ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‌ﻭ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﺎﻻ... ادامه مطلب
مبانی هنرهای تجسمی چیست ؟

مبانی هنرهای تجسمی چیست ؟

22 مهر 1395 12:48
ثبت شده توسط: دکتر بتسابه مهدوی

مبانی هنرهای تجسمی چیست؟ دکتر بتسابه مهدوی ایجاد آثار هنرهای تجسمی و درست درک کردن آن ها نیاز به یک شناخت اولیه از اصول و مبانی هنرهای تجسمی دارد. همین دلیل این مبانی را می توان به الفبا و قواعد درک زبان و ابدع در هنرهای تجسمی و بصری تعبیر کرد. ... ادامه مطلب
انسان متألّه و هنر قدسی

انسان متألّه و هنر قدسی

19 مهر 1395 16:16
ثبت شده توسط: دکتر بتسابه مهدوی

انسان متاله و هنر قدسی دکتر بتسابه مهدوی اگر انسان شناخته نشود هرگز حقیقت هنر و زیبایی نیز هویدا نخواهد شد، چرا که او بنیان خلقت است و جملگی مخلوقات برای خدمت به او خلق شده اند، که رکن رکین هستی است. قدیمی ترین و مشهورترین تعریفی که از انسان شد... ادامه مطلب
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها