هنرمند
مرتب سازي براساس:
محمد مهدی خیری کوچکسرایی

محمد مهدی خیری کوچکسرایی

استان: مازندران

شهرستان: قاىمشهر

برند: زربین

محمد مهدی خیری کوچکسرایی

استان: مازندران

رشته: |معرق چوب|مشبک چوب|گره چین ...

معرفی بیشتر
فاطمه عابدنیا

فاطمه عابدنیا

استان: آذربایجان غربی

شهرستان: ارومیه

برند:

فاطمه عابدنیا

استان: آذربایجان غربی

رشته: |طراحی و نقاشی|معماری|نقاش ...

معرفی بیشتر
علی عباس اریافر

علی عباس اریافر

استان: کردستان

شهرستان: بیجار

برند:

علی عباس اریافر

استان: کردستان

رشته: |معرق چوب|معرق منبت|منبت|م ...

معرفی بیشتر
امید شعبانی

امید شعبانی

استان: خراسان رضوی

شهرستان: مشهد

برند:

امید شعبانی

استان: خراسان رضوی

رشته: |نقاشیخط|خوشنویسی|گرافیک|م ...

معرفی بیشتر
پوریا نام آوریان

پوریا نام آوریان

استان: مرکزی

شهرستان: اراک

برند: صنایع چوبی ساریا

پوریا نام آوریان

استان: مرکزی

رشته: |گره چینی ...

معرفی بیشتر
فرشته ساعدی

فرشته ساعدی

استان: آذربایجان شرقی

شهرستان: تبریز

برند: ژیوار

فرشته ساعدی

استان: آذربایجان شرقی

رشته: |معرق چوب|معرق منبت|منبت|م ...

معرفی بیشتر
معصومه گودرزی

معصومه گودرزی

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

برند:

معصومه گودرزی

استان: لرستان

رشته: |طراحی و نقاشی|مجسمه سازی| ...

معرفی بیشتر
داريوش كريمى

داريوش كريمى

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

برند:

داريوش كريمى

استان: اصفهان

رشته: |گره چینی|دست سازه های چوب ...

معرفی بیشتر
حسین کریمی

حسین کریمی

استان: قزوین

شهرستان: قزوین

برند:

حسین کریمی

استان: قزوین

رشته: |معرق چوب|مشبک چوب|گره چین ...

معرفی بیشتر
محمد حسین جلیلی

محمد حسین جلیلی

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

برند: مرکز حرفه ای هنر صنعت آترین

محمد حسین جلیلی

استان: اصفهان

رشته: |معرق چوب|منبت|گره چینی|دس ...

معرفی بیشتر
هادی حرزاده

هادی حرزاده

استان: یزد

شهرستان: یزد

برند: سرزمین کهن

هادی حرزاده

استان: یزد

رشته: |مشبک چوب|گره چینی|دست ساز ...

معرفی بیشتر