الهه عباسیان

استان: تهران | شهرستان: تهران

نام برند: الهه عباسیان هنرمند معاصرایران۱۴۰۰و۱۴۰۱

رشته هنری: |طراحی و نقاشی|نگارگری|مینیاتور|تذهیب|نقاشی روی شیشه|نقاشی روی سفال|نقاشی روی سنگ|نقاشی روی چوب|نقطه کوبی|مینا کاری|شعر

تاریخ تولد: ۱/۲/۱۳۶۴

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت و بهداشت

دانشگاه محل تحصیل: مشهد

  • M.ghazvini1375@gmail.com
  • تاریخ ایجاد: 1401/09/20 | آخرین ویرایش: 1401/10/04 | بازدید: 2559
الهه عباسیان
  • سال شروع فعالیت هنری۱۳۷۶
  • بیوگرافیالهه عباسیان هنرمند فرهیخته کشور که نام و آثارش در کتاب هنرمندان معاصر ایران زمین دوسال به طور متوالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت ملی رسیده است .این هنرمند فرهیخته به بیش از ۳۸ کشور تا کنون دعوت داشته و دوبار به عنوان نخبه هنری کشور در سال های ۸۶ و ۸۹ منتخب شده.این هنرمند هم اکنون مشغول تدریس هنر در مدارس و در آموزشگاه خود بوده و بیش از ۵۰ مقام در سطوح و رشته های مختلف هنری کسب نموده.ایشان جزو اساتید برتر کشور محسوب می‌شوند چرا که سابقه ی هنری ایشان به بیش از ۲۴ سال می‌رسد و بسیار آثار نفیسی به جامعه‌ی هنری ارائه داده اند.کتابی از آثار نفیس ایشان در سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که تا کنون رونمایی نشده.و سابقه‌ی تدریس ایشان در حیطه ی هنر به بیش از ۱۴ سال می‌رسد.الهه عباسیان هنرمند فرهیخته کشور که نام و آثارش در کتاب هنرمندان معاصر ایران زمین دوسال به طور متوالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت ملی رسیده است .این هنرمند فرهیخته به بیش از ۳۸ کشور تا کنون دعوت داشته و دوبار به عنوان نخبه هنری کشور در سال های ۸۶ و ۸۹ منتخب شده.این هنرمند هم اکنون مشغول تدریس هنر در مدارس و در آموزشگاه خود بوده و بیش از ۵۰ مقام در سطوح و رشته های مختلف هنری کسب نموده.ایشان جزو اساتید برتر کشور محسوب می‌شوند چرا که سابقه ی هنری ایشان به بیش از ۲۴ سال می‌رسد و بسیار آثار نفیسی به جامعه‌ی هنری ارائه داده اند.کتابی از آثار نفیس ایشان در سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که تا کنون رونمایی نشده.و سابقه‌ی تدریس ایشان در حیطه ی هنر به بیش از ۱۴ سال می‌رسد.و در سال های متوالی نام و آوازه ی ایشان در تیتر اول روزنامه ها و مصاحبه های شبکه های مختلف بوده است
  • رزومه کاریالهه عباسیان هنرمند فرهیخته کشور که نام و آثارش در کتاب هنرمندان معاصر ایران زمین دوسال به طور متوالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت ملی رسیده است .این هنرمند فرهیخته به بیش از ۳۸ کشور تا کنون دعوت داشته و دوبار به عنوان نخبه هنری کشور در سال های ۸۶ و ۸۹ منتخب شده.این هنرمند هم اکنون مشغول تدریس هنر در مدارس و در آموزشگاه خود بوده و بیش از ۵۰ مقام در سطوح و رشته های مختلف هنری کسب نموده.ایشان جزو اساتید برتر کشور محسوب می‌شوند چرا که سابقه ی هنری ایشان به بیش از ۲۴ سال می‌رسد و بسیار آثار نفیسی به جامعه‌ی هنری ارائه داده اند.کتابی از آثار نفیس ایشان در سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که تا کنون رونمایی نشده.و سابقه‌ی تدریس ایشان در حیطه ی هنر به بیش از ۱۴ سال می‌رسد.الهه عباسیان هنرمند فرهیخته کشور که نام و آثارش در کتاب هنرمندان معاصر ایران زمین دوسال به طور متوالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت ملی رسیده است .این هنرمند فرهیخته به بیش از ۳۸ کشور تا کنون دعوت داشته و دوبار به عنوان نخبه هنری کشور در سال های ۸۶ و ۸۹ منتخب شده.این هنرمند هم اکنون مشغول تدریس هنر در مدارس و در آموزشگاه خود بوده و بیش از ۵۰ مقام در سطوح و رشته های مختلف هنری کسب نموده.ایشان جزو اساتید برتر کشور محسوب می‌شوند چرا که سابقه ی هنری ایشان به بیش از ۲۴ سال می‌رسد و بسیار آثار نفیسی به جامعه‌ی هنری ارائه داده اند.کتابی از آثار نفیس ایشان در سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که تا کنون رونمایی نشده.و سابقه‌ی تدریس ایشان در حیطه ی هنر به بیش از ۱۴ سال می‌رسد.و در سال های متوالی نام و آوازه ی ایشان در تیتر اول روزنامه ها و مصاحبه های شبکه های مختلف بوده است
  • رزومه علمی - پژوهشی - آموزشیالهه عباسیان هنرمند فرهیخته کشور که نام و آثارش در کتاب هنرمندان معاصر ایران زمین دوسال به طور متوالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت ملی رسیده است .این هنرمند فرهیخته به بیش از ۳۸ کشور تا کنون دعوت داشته و دوبار به عنوان نخبه هنری کشور در سال های ۸۶ و ۸۹ منتخب شده.این هنرمند هم اکنون مشغول تدریس هنر در مدارس و در آموزشگاه خود بوده و بیش از ۵۰ مقام در سطوح و رشته های مختلف هنری کسب نموده.ایشان جزو اساتید برتر کشور محسوب می‌شوند چرا که سابقه ی هنری ایشان به بیش از ۲۴ سال می‌رسد و بسیار آثار نفیسی به جامعه‌ی هنری ارائه داده اند.کتابی از آثار نفیس ایشان در سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که تا کنون رونمایی نشده.و سابقه‌ی تدریس ایشان در حیطه ی هنر به بیش از ۱۴ سال می‌رسد.و در سال های متوالی نام و آوازه ی ایشان در تیتر اول روزنامه ها و مصاحبه های شبکه های مختلف بوده است
  • آموزش و تدریسالهه عباسیان هنرمند فرهیخته کشور که نام و آثارش در کتاب هنرمندان معاصر ایران زمین دوسال به طور متوالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت ملی رسیده است .این هنرمند فرهیخته به بیش از ۳۸ کشور تا کنون دعوت داشته و دوبار به عنوان نخبه هنری کشور در سال های ۸۶ و ۸۹ منتخب شده.این هنرمند هم اکنون مشغول تدریس هنر در مدارس و در آموزشگاه خود بوده و بیش از ۵۰ مقام در سطوح و رشته های مختلف هنری کسب نموده.ایشان جزو اساتید برتر کشور محسوب می‌شوند چرا که سابقه ی هنری ایشان به بیش از ۲۴ سال می‌رسد و بسیار آثار نفیسی به جامعه‌ی هنری ارائه داده اند.کتابی از آثار نفیس ایشان در سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که تا کنون رونمایی نشده.و سابقه‌ی تدریس ایشان در حیطه ی هنر به بیش از ۱۴ سال می‌رسد.و در سال های متوالی نام و آوازه ی ایشان در تیتر اول روزنامه ها و مصاحبه های شبکه های مختلف بوده است
  • جوایز و افتخاراتالهه عباسیان هنرمند فرهیخته کشور که نام و آثارش در کتاب هنرمندان معاصر ایران زمین دوسال به طور متوالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت ملی رسیده است .این هنرمند فرهیخته به بیش از ۳۸ کشور تا کنون دعوت داشته و دوبار به عنوان نخبه هنری کشور در سال های ۸۶ و ۸۹ منتخب شده.این هنرمند هم اکنون مشغول تدریس هنر در مدارس و در آموزشگاه خود بوده و بیش از ۵۰ مقام در سطوح و رشته های مختلف هنری کسب نموده.ایشان جزو اساتید برتر کشور محسوب می‌شوند چرا که سابقه ی هنری ایشان به بیش از ۲۴ سال می‌رسد و بسیار آثار نفیسی به جامعه‌ی هنری ارائه داده اند.کتابی از آثار نفیس ایشان در سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده که تا کنون رونمایی نشده.و سابقه‌ی تدریس ایشان در حیطه ی هنر به بیش از ۱۴ سال می‌رسد.و در سال های متوالی نام و آوازه ی ایشان در تیتر اول روزنامه ها و مصاحبه های شبکه های مختلف بوده است
  • محصولات و خدمات قابل عرضهتابلوهای نفیس و اورجینال این هنرمند زن نمونه کشور هم اکنون در رده ی قیمتی ۴۰۰ میلیون به بالا خرید و فروش می‌شود.

آلبوم تصاویر

نظرات کاربران

ارسال نظر

ارسال