مقالات

پوشاک سنتی

نگاهی به پوشاک سنتی مردم استان گیلان

نگاهی به پوشاک سنتی مردم استان گیلان

19 مهر 1397 12:19
ثبت شده توسط: nima

پیشگفتار: سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش                                    ... ادامه مطلب
نگاهی به پوشاک سنتی مردم استان فارس

نگاهی به پوشاک سنتی مردم استان فارس

19 مهر 1397 10:24
ثبت شده توسط: nima

پیشگفتار بشنو این نی چون شکایت می‌کند از جداییها حکایت می‌کند کز نیستان تا مرا ببریده‌اند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند                              ... ادامه مطلب